محاسبه فشار باد لاستیک

محاسبه آنلاین فشار باد لاستیک بر اساس نوع دوچرخه، مسیر دوچرخه‌سواری و وزن دوچرخه‌سوار

تنظیم صحیح و اصولی فشار باد لاستیک دوچرخه باعث افزایش سرعت و نرمی بیشتر دوچرخه خواهد شد. لاستیک‌های باریک‌تر به فشار باد بیشتر و لاستیک‌های پهن‌تر به فشار باد کمتری نیاز دارند. همچنین وزن دوچرخه‌سوار و مسیر دوچرخه‌سواری در این تنظیمات دخیل هستند. میزان حد مجاز فشار باد لاستیک‌ها بر روی دیواره‌ی خارجی لاستیک درج می‌شود. هیچ‌وقت سعی نکنید بیش از حد مجاز، لاستیک‌ها را باد نمایید چرا که این کار بسیار خطرناک بوده و به‌ راحتی می‌تواند منجر به ترکیدن لاستیک‌ها شود.


محاسبه فشار باد لاستیک

مدت زمان مناسب دوچرخه‌سواری بر اساس اطلاعات اعلامی دقیقه در هر جلسه تمرینی بار در هفته می‌باشد.