بایک فیتینگ

سرویس بایک فیتینگ حرفه‌ای با توجه به نوع دوچرخه و بدن شما

بایک فیتینگ به صورت حرفه‌ای اغلب توسط نرم‌‌افزارهای تحلیل تخصصی انجام می‌شوند. بایک فیتینگ سرویسی است که در آن یک متخصص حرفه‌ای دوچرخه، اهداف و سابقه سواری و همچنین آناتومی شما را ارزیابی می‌کند، سپس به نحوه قرار گرفتن شما روی دوچرخه و پدال زدن شما نگاه می‌کند. این متخصصان تنظیمات دوچرخه شما را تغییر می‌دهند تا راحتی شما را بهبود ببخشند و باعث شوند تا کارآمدتر و با راندمان بالاتر رکاب بزنید.

این سرویس به زودی فعال می‌شود.