محاسبه مدت دوچرخه‌سواری

مدت زمان دوچرخه‌سواری بر اساس سن، هدف، مکان و دفعات رکاب زدن در هفته

برای محاسبه مدت زمان مناسب دوچرخه‌سواری در هفته، باید ابتدا هدف خود را از این ورزش مشخص کنید. برای مثال، اگر هدف شما سوزاندن چربی است، باید با شدت متوسط تا بالا و با مدت زمان طولانی دوچرخه‌سواری کنید. اما اگر هدف شما افزایش عملکرد بدنی است، باید با شدت بالا و با مدت زمان کوتاه دوچرخه‌سواری کنید.
همچنین باید در نظر داشته باشید که مکان، تناوب و تغییرات دوچرخه‌سواری نیز بر روی نتایج تأثیر دارند. برای مثال، دوچرخه‌سواری در مسیرهای کوهستانی با شیب‌های بالا و پایین بیشتر از دوچرخه‌سواری در جاده‌های صاف و بدون شیب کالری می‌سوزاند. همچنین دوچرخه‌سواری با فاصله‌های کوتاه ولی با شدت بالا بیشتر از دوچرخه‌سواری با فاصله‌های طولانی ولی با شدت پایین می‌تواند عملکرد بدنی را افزایش دهد.


محاسبه مدت زمان دوچرخه‌سواری در هفته

مدت زمان مناسب دوچرخه‌سواری بر اساس اطلاعات اعلامی دقیقه در هر جلسه تمرینی بار در هفته می‌باشد.

نکات مهم:

1. محاسبات فوق بر اساس بدن انسان سالم بدون هیچگونه مشکلات قلبی، ریوی و... با وضعیت کامل سلامت محاسبه گردیده است.
2. در صورتیکه به تازگی ورزش و به ویژه دوچرخه‌سواری را آغاز کردید، در ابتدا با یک چهارم مقادیر محاسبه شده در مسیرهای صاف و پارک‌ها، فعالیت ورزشی خود را شروع کنید تا بدن شما عادت کرده و به مرور طی چند ماه مدت زمان را به تدریج افزایش دهید تا به مقدار توصیه شده هدف برسید.
3. قبل از آغاز هرگونه فعالیت ورزشی و همچنین دوچرخه‌سواری ابتدا با پزشک و مربی ورزشی خود مشورت کنید و بر اساس شرایط بدنی خود اقدام به شروع فعالیت ورزشی و دوچرخه‌سواری نمایید.
4. وان بایکر هیچگونه مسئولیتی در قبال عملکرد ورزشی و دوچرخه‌سواری شما ندارد و مدت زمان دوچرخه‌سواری اعلام شده فقط یک پیشنهاد پایه برای افراد سالم با وضعیت بدنی مناسب و خوب است.